Vítejte,welcome...
...na našich stránkách...

Jmenuji se Kristina Novotná a chci Vám představit naši chovatelskou stanici. Ale kde začít? Přeci u mojí první fenky...Elišky :)

Eliška byla první a jedinečná fenka, která je už bohužel za duhovým mostem... Pár řádků si o ní můžete přečíst ,"v psím nebi´".

Druhá fenka byla Angee, odešla dva měsíce před Eliškou... Více řádků sem jí věnovala vedle Elišky...

Třetí fenka Cross the Destiny Anima Animal "Emma'' je překrásná princezna s průkazem původu, narozena 22. 6. 2013 a díky ní jsem se rozhodla pro chov. Je to "maminčina holčička". Chodí všude se mnou... Cokoliv se jí nelíbí, utíká za mnou pro pomoc - i když ji zlobí kocour! S Emmou jsem začala chodit na výstavy, ale není to nic pro nás. Daleko zábavnější je celý den lítat někde venku a proto jsme zkusily lovecký výcvik. Ten ji neskutečně baví, ale máme problém s odložením - zůstává sama beze mě - což je samozřejmě veliký problém a odchází mě hledat. A tak jsme začaly s coursingem. Coursing opravdu miluje! Je lovec tělem i duší :-). Jezdíme na závody vždy celá smečka a moc si to užíváme. Emma je neskutečně milá slečna. Pravý RR - má svoji hlavu, ale přesto se s výrazem raněné laně snaží udělat mi radost a splnit vše, co po ní chci. Miluje lítání po polích a lesích. Na nové lidi kouká většinou skrz prsty, ale stačí se s ní poznat a miluje každou návštěvu - a nedej bože, že přijde s jídlem!

Čtvrtá fenka je Audrey Ginger Beast "Effi''... Je to dcera Emmy a můj odchov. Neskutečný dříč co se práce týče! Jezdíme na koloběžce, chodíme canicross a Effi maká i za Emmu :)! Strašně jí to baví! Je to smečkový zlobivec a ostřejší typ... 

Pátá je adoptovaná kříženka barzoje a afgána Ennie. Původně dočas a po týdnu bylo jasné, že zůstane :)! Paličák, lovec, ale úplně skvělý parťák pro všechny naše aktivity... Dokonce nás doprovází i na výstavách a závodech :)!

Další a zatím poslední je barzojka s PP Energy & Vitality Tatranská labka  "Elvírka". Elvírka je zatím miminko a vše se společně učíme. Když vše dopadne tak, jak doufám, bude to sportovec a možná budeme mít i miminka... :)

To je více než jsem chtěla napsat...

Pokud jsme Vás zaujaly a chtěli byste od nás štěňátko či jakoukoliv radu, neváhejte mě kontaktovat !!!

...to our website...

My name is Kristina Novotná and I would like to introduce you to our kennel. But where to start? Well obviously with my first female ... Eliška :)

Eliška was the first and most unique female, and now she is unfortunately behind the rainbow bridge ... You can read a few lines about her, in the "in dog heaven" folder

The second bitch was Angee, she left us two months before Eliška ... More lines about her next to the ones about Eliška ...

Third female Cross the Destiny Anima Animal "Emma" is a beautiful princess with pedigree, born on June 22, 2013 and thanks to her I chose to breed. She is "mommy's girl". She goes everywhere with me. If she doesn't like something, she runs to me for help - even when the cat is annoying her. I started going to dog shows with Emma, but it's wasn't anything for us. It's far more fun to run outside somewhere all day- so we tried hunting training. She really enjoys it, but we have a problem with staying down- staying alone without me - which is of course a big problem and she leaves to go looking for me. So we started with coursing. She really loves coursing, since she is a hunter body and soul :-). Emma is an incredibly nice lady. A true RR - she has her head, but with the expression of a wounded deer she tries to make me happy and fulfil everything I want her to. She loves flying in the fields and forests. She's very unphased by strangers, but once she gets to know you she will love every visit you make - and God forbid you come with food!

The fourth female is Audrey Ginger Beast "Effi" ... She is Emma's daughter and my offspring. She is a very hard worker. We go scootering and we do canicross- where she does the job for herself and Emma. She just loves it. She is our packs aughty one and a sharper type ...

The fifth is an adopted cross of Borzoi and Afghan Ennie. Originally she came as a temporary foster pup and after a week it was clear that she would stay :)! Hardheaded, hunter, but a great companion for all our activities ... She even accompanies us to shows and races :)!

Next and the last one is our Borzoi with pedigree Energy & Vitality Tatranská labka "Elvírka". Elvirka is still a baby and we are learning everything together. If everything goes as I hope it does, she will be a great athlete and maybe we will have puppies someday.. :)

That's more than I wanted to write ...

If you are interested and would like a puppy or any advice from us, do not hesitate to contact me !!!